ДНЕС

В КОНСУЛТАЦИИ КЪМ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИНОВАЦИИ СЕ ВКЛЮЧИХА ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Тридесет и двама предприемачи бяха консултирани в Лаборатория за иновации, проведена в рамките на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020, изпълняван от Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Консултации имаха за цел да повишат знанията и компетенциите на настоящи и бъдещи предприемачи в областта на иновациите и тяхното възприемане като предпоставка за устойчиво развитие и растеж на предприятията. По време на груповото консултиране участниците обмениха опит, споделиха добри практики и бизнес идеи.

Обученията на предприемачите  в останалите 6 тематични области, предвидени за обучение по проекта: Първоначална диагностика на конкурентоспособността; Управление на човешките ресурси; Обслужване на клиенти; Продажби, Брандиране; Комуникационен маркетинг и промоция, ще приключат през месец юни.

Информация за предоставяните услуги от експертите към Звеното за подкрепа на бизнеса, може да получите в офиса на Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на ул. „Александър Стамболийски“ № 4, в Гоце Делчев или да се свържете с екипа на Сдружението на контактите, обявени на http://mig-gotsedelchev.com/.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ  – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. 

 

 

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top