ТРИБУНА

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ отправя покана към фирмите от региона да използват услугите на Звено за подкрепа на бизнеса

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ ЗА УСПЕХ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ стартира провеждане на проучване, фокусирано върху селските райони, което да определи факторите за успех на предприемачеството, добрите практики за диверсификация на предлаганите стоки и услуги, както и търсенето на местния пазар.

Проучването се провежда в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020 г., обхваща трансграничната зона – територията на Област Благоевград, както и в областите Драма и Солун. Трансграничният му характер ще посочи разликите, приликите добрите практики и възможностите за развитие, които стоят пред фирмите от двете страни на границата.

В тази връзка Местната инициативна група отправя покана към фирмите от региона да се включат в проучването, което се извършва чрез интервюта от външни експерти.  По време на интервютата ще бъдат обсъдени въпроси свързани с бизнеса на предприемачите, нагласите за диверсифициране на произвежданите продукти и/или предоставяните услуги, внедряване на иновации в бизнеса, както и включване в обучения за иновации. Целта на проучването е да представи моментна снимка и анализира състоянието на бизнеса в селските райони на  трансграничната зона – Благоевград, Драма и Солун, и начертаят краткосрочни перспективи за бъдещото развитие на фирмите и потребностите и нагласите за включване в обучения.

В случай че проявявате интерес за включване в проучването, моля да заявите желанието си електронния адрес на Сдружението mig_gotsedelchev@abv.bg  или да посетите офиса на  МИГ в гр. Гоце Делчев на ул. Александър Стамболийски  № 4.

 

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top