ТРИБУНА

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ отправя покана към фирмите от региона да използват услугите на Звено за подкрепа на бизнеса

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА ОТ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ДА СИ СЪТРУДНИЧИ С ГРЪЦКИ ФИРМИ

 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ отправя покана към фирмите от региона да използват услугите на Звено за подкрепа на бизнеса, което е създадено към МИГ и има за цел подобряване конкурентоспособността на бъдещи и настоящи предприемачи.

Звеното за подкрепа идентифицира потенциални фирми от региона, желаещи бизнес сътрудничество със съответстващи фирми от Северна Гърция, и осъществяване на потенциални синергии между тях.

Звеното е създадено по проект PEIRA и дейността му е насочена към развитие на конкурентоспособността на бизнеса от региона. Експертите към звеното предлагат индивидуални и групови консултации на предприемачи като диагностика на конкурентоспособността им и анализ на резултатите; консултации за развитие на бизнеса – поставяне на цели и стратегия за развитие на бизнеса; възможност за получаване на обучителни материали за 8 тематични области (Оперативен мениджмънт; Финанси и счетоводство; Първоначална диагностика на конкурентоспособността; Управление на човешките ресурси; Обслужване на клиенти; Продажби; Брандиране; Комуникационен маркетинг и промоция).

Звеното за подпомагане на бизнеса консултира предприемачите в областта на разработването и въвеждането на иновации с цел повиши знанията и компетенциите им в тази сфера.

Изграждането на синергии между български и гръцки фирми чрез Звеното за подкрепа са изцяло безплатно, тъй като дейността е в изпълнение на проект „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в селските райони на Кавала, Драма, Смолян и Благоевград“, финансиран с договор за безвъзмездна помощ № В6.3а.23 от 13.04.2021 г. от Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 -2020.

Всички желаещи представители на фирми или физически лица – кандидат предприемачи могат да посетят офиса на Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на ул. Александър Стамболийски № 4 в Гоце Делчев или да се свържат с екипа на Сдружението на контактите, обявени на http://mig-gotsedelchev.com/ и https://peirabg.com/

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на МИГ Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

 

 

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top