ТРИБУНА

Банките отново вдигат таксите

Традиционно банките повишиха таксите си, като една част вече са го направили в началото на годината, а други предстои да го направят през юли.

Поскъпват предимно услугите, свързани с посещението на офис.

ТОКУДА БАНК

От 27 юли скача таксата за откриване на разплащателни сметки без карта, така вместо 2 лв. тя става 4 лв.

От 50 лв. на 200 лв. става таксата за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане или отказ за обслужване като клиент на чуждестранни физически лица.

Вече ще се заплаща такса от 1 лев за внасяне на пари на каса от титуляр и упълномощено лице по сметка до 3000 лв.

Комисионата за теглене на пари от сметка за суми от 3000 лв. до 30 000 лв. ще бъде от 0,50%, вместо 0,45%. За суми над 30 000 лв. таксата ще бъде 0,60%, а не 55%.

Междубанковият превод през БИСЕРА на хартия от 3,50 лв. вече ще струва 5 лв. За услугата РИНГС на хартия ще се заплаща 20 лв., а не 19 лв., онлайн пък ще същата такса ще струва вече 2 лв., показва проверка на businessnovinite.bg.

ФИ БАНК (Първа инвестиционна банка)

Месечната такса за разплащателна сметка в лева или чуждестранна валута се повишава с 0,50 лв. и от 5 юли става 4,50 лв.

От 2,00 лв. на 2,50 лв. се вдига комисионата за безсрочен спестовен влог.

Касовите операции за внасяне на пари в брой до 3000 лв./1500 евро ще поскъпнат от 1,50 лв./0,75 евро на 0,20% или мин. 2 лв. и съответно мин. 1 евро.

Внасянето по сметка в Първа инвестиционна банка на трето лице, когато наредителят е клиент на банката, ще струва 0,50%, мин. 5 лв. и съответно същият процент и мин. 2,50 евро. Старата такса беше 0,45%, мин. 4,50 лв. и съответно същият процент и мин. 2,30 евро.

С 2 лв. и 0,10% скача комисионата, когато наредителят не е клиент на банката. Така новата такса става 0,55% плюс мин. 6 лв. или процентът заедно с 3 евро.

3 лв. повече ще се заплаща и при междубанковите преводи – многоредово платежно нареждане и или вносна бележка за плащане от и или към бюджета, когато наредителят има сметка в банката.

Така новата такса от 7 лв. ще стане 10 лв. от офис на банката.

Вътрешнобанковите преводи за нареждане по сметка в чуждестранна валута ще поевтинеят както за тези в офис, така и за тези чрез MyFibank. Така комисиона ще стане съответно 5,90 лв. и 1 лв. Досега тези такси бяха 6 лв. или 3 лв.

ДСК

От 8 юни се вдигна таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката. Така вместо 2 лв./1 евро ще се заплаща 4 лв./2 евро за стандартна разплащателна сметка с диференцирано олихвяване. Същата промяна има и за откриване на сметка с дебитна карта Mastercard Space/VISA Space.

С 15 лв./7 евро скача еднократната такса за доверителна (ескроу) сметка при кредитиране на физически лица по сделки за покупка на недвижими имоти. Така новата комисиона ще стане 30 лв./15 евро.

Таксата за безсрочен влог ще струва 6 лв./3 евро, вместо 2 лв./2 евро.

С малко се вдига и таксата за откриване на платежна сметка в офис на банката, т.е. от 1,51 лв. става 1,56 лв. Месечната такса за поддържане и оперативно обслужване на платежна сметка без издадена дебитна карта ще струва 3,36 лв. от 2,96 лв., с издадена дебитна карта комисионата на месец ще бъде 2,44 лв., вместо 2,43 лв.

Въвежда се и дневна такса за внасяне на пари по платежна сметка в офис на банката до 3200 лв. – 0,86 лв.

РАЙФАЙЗЕН БАНК

Таксата за поддържане на разплащателна сметка от 1 юни скача от 4 лв. на 4,50 лв.

Тегленето в брой от разплащателни, спестовни и специални сметки за суми до 2000 лв. вече ще струва 0,5% или мин. 6 лв. на транзакция. Досега този комисиона беше 5 лв. на транзакция. С 0,1% се вдига и таксата за теглене над 2000 лв., така тя вече ще бъде 0,7%.

По-висок комисиона ще се заплаща и за внасяне по каса от трети лица към клиент на банката. Така вместо 0,3% върху цялата сума или мин. 4 лв. ще се заплаща 0,5% върху цялата сума мин. 4,50 лв.

Такса от 2 лв./1 евро вече ще удържа при внасяне на пари по сметка, обслужваща кредит или по кредитна карта с основание „вноска по кредит и или кредитна карта“. Досега за тази услуга не се заплащаше комисионна.

Вътрешнобанковите преводи на хартия, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки вече ще струват 4 лв. вместо 3 лв., а ако са електронно наредени таксата ще е с 0,10 лв. повече или става 0,50 лв.

4,40 лв. става таксата за поддържане на сметка “За заплата”, като досега се заплащаше 3,50 лв. Комисионната за поддържане на сметка “За всеки ден” вместо 4,90 лв. вече струва 5,90 лв.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

Месечната такса от 9 май за разплащателна сметка без карта към нея от 3,20 лв. става 3,50 лв.

С 0,50 лв. се качва комисионата за внасяне на пари за разплащателни, набирателни, специални сметки, спестовен влог, детски влог и депозитни сметки до 3000 лв. Така новата такса става 1 лв.

По-скъпо ще се заплаща и за услугата теглене до 2000 лв. от разплащателни, набирателни, специални сметки, спестовен влог, детски влог и депозитни сметки. Така вместо 3,50 лв. ще се заплаща 4,50 лв.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

От 18 май таксата за наредени вътрешнобанкови преводи между сметки на един и същи клиент в банката от офис струва 3 лв./3 евро, вместо 2 лв./1,50 евро.

С 1 лв. повече се заплаща от офис преводът между сметки на различни клиенти в банката и вече се заплаща 3 лв.

УНИКРЕДИТ БАНК

От 5 януари таксата за теглене на пари от каса до 2000 лв./1000 евро досега беше 6 лв./3 евро, но сега към нея се добавя и процент комисионна от 0,50% от теглената сума.

Вътрешнобанковите преводи в лева и евро между две сметки на клиент в офис поскъпват с 1 лв. и така новата такса става 6 лв. Без такса остава същата услуга, но извършена чрез електронно банкиране. Преводите към други сметки в офис на банката ще се таксуват 6 лв. вместо досегашните 5 лв. С 0,10 лв. скача и комисионна за същата услуга, но извършена електронно, така новата такса става 0,60 лв.

Поскъпват и преводите към други сметки по електронен път и от 2 лв. стават 2,30 лв.

Междубанковите преводи в лева и евро към Европейското икономическо пространство на суми до 100 000 лв. или евро вече ще струват 6 лв. от офис, вместо 5 лв. и 1,20 лв. електронно, вместо 1,20 лв. За суми над 100 000 лв. или евро, като и бързи преводи по искане  на клиент на суми под 100 000 лв. или евро ще струват 22 лв. от офис, вместо 20 лв. досега.

При услугите за пакетни програми и планове тегленето на пари от банкомат на друга банка в България, вече ще се заплаща такса от 4,94 лв., а не 3,94 лв.

SMS-уведомяването през Инфодирект става 1,75 лв., а не като досега 1 лв.

loading...
Кликнете, за да коментирате

Отговорете

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

To Top